Tag

relatie

Browsing

Onvoorwaardelijke liefde. Geven zonder er iets voor terug te verwachten. We denken allemaal dat het zo hoort, maar toch blijft het vaak bij hooggestemde idealen, die onmogelijk bereikt kunnen worden, hoe hard we het ook proberen. Waarom is het toch zo moeilijk om onvoorwaardelijk lief te hebben?

De reden is simpel: we kunnen niet onvoorwaardelijk van een ander houden, als we niet van onszelf houden. Hoe kan ik iets geven als ik het zelf niet eens heb? Hoe kan ik een ander als volmaakt zien, ze accepteren zoals ze zijn, als ik altijd fouten zoek in mezelf? Je kunt alleen onvoorwaardelijk van iemand houden, als je eerst leert om van jezelf te houden.

Ironisch genoeg hebben we vaak het idee dat het egoïstisch is om van je zelf te houden. Maar eigenlijk is het juist egoïstisch om niet van jezelf te houden. Want zolang je jezelf afwijst, jezelf veroordeelt en alleen maar oog hebt voor wat er allemaal mis met je is, zul je iets van anderen nodig hebben: goedkeuring, aanvaarding, erkenning. En dat is pas egoïstisch, om van je geliefden te nemen, in plaats van vrijelijk te geven.

Als je van jezelf houdt, ben je juist niet meer egoïstisch en begin je verantwoordelijkheid te nemen: verantwoordelijkheid voor je eigen geluk, je eigen vervulling. Wanneer je er genoeg aan hebt om met jezelf te zijn, wanneer je eigen aanwezigheid je vreugde brengt, dan ben je vrij om te geven zonder afhankelijk te zijn, zonder behoeftig te zijn, zonder te nemen. Wanneer je je volledig voelt in jezelf, beleef je er vanzelf vreugde aan om aan anderen te geven, om hen te dienen in hun eigen zelfverwerkelijking en om hun eigen perfectie te eren.

De misvatting van het ego als iemand die geobsedeerd is door zijn eigen grootsheid toont juist aan hoe verloren we eigenlijk zijn geraakt in onze ego’s: het ego is de stem die ons vertelt dat er iets mis met ons is, die ons veroordeelt en ons klein houdt. Het neemt een valse houding van trots en arrogante superioriteit aan, maar als we dit niet zien voor wat het werkelijk is – diepe angst en onzekerheid – dan is dat alleen omdat we zelf vastzitten in hetzelfde spelletje van zelfveroordelingen en -afwijzing.

Als je echt onvoorwaardelijke liefde wilt ervaren, aanvaard dan eerst dat je het nog niet doet. Accepteer je eigen conditioneringen, je behoeften, de ‘contracten’ die je opstelt voor je eigen persoonlijke relaties (voor wat hoort wat). Als je niet eerlijk tegenover jezelf kunt zijn, jezelf niet kunt zien zoals je werkelijk bent, dan zul je niet kunnen veranderen. Het gaat er niet om hoe je bij anderen overkomt, dat kan schijn zijn. Laten we ons erop richten om die onvoorwaardelijke liefde te worden. Door jezelf te aanvaarden zoals je bent, zul je de persoon worden die je altijd dacht te moeten zijn.

“Denken is de grootste stoorzender in ons waarnemen.”

Het brein is geconditioneerd en vaak op jonge leeftijd al geprogrammeerd. Associatie en tegengestelden lijken de motor en drive in ons doen en laten. De aspecten of de rollen die in ons liggen of aan ons bedeeld zijn, zijn allen onderdelen van het denken.

Als we jaloers, boos of gefrustreerd zijn komt dat vaak omdat we ons vasthouden aan het scenario waar wij het verloop van willen bepalen. Vaak omdat er in het verleden pijn is ervaren en deze we in het heden en de toekomst willen voorkomen.

Als we flexibel zouden zijn dan kunnen we het nieuwe scenario accepteren. Met vasthouden aan het scenario bestaat het risico van zelfinflictie of een ander de pijn aandoen. Pijn en lijden houden wij voor het grootste deel zelf tot stand. Een uitzondering is wanneer jou pijn is aangedaan door een ander natuurlijk, tóch heb je hier ook een keuze in te maken. Pijn is dus vaak een herinnering aan een moment waarop we de pijn voor het eerst ervaren hebben.

Zolang we in goed en fout denken,in oorzaak en gevolg en hier onze zelfkennis over emoties op baseren is het moeilijk te (be)grijpen dat we een oplossing moeten zoeken en het probleem los moeten laten.

“We zijn als 2 druppels water die langs het raam voorbij druipen: Ieder zijn eigen route, maar allebei blijven zij water.”

We willen (soms onbewust) allemaal hetzelfde: Vrede met onszelf en met de ander,liefde en harmonie. We hebben als mens dezelfde verlangens en koesteren we hoop. Hierdoor zijn religies,levensstijlen,filosofieën en leerinstituten ontstaan en op gebaseerd. Alleen door ons denken raken we afgedwaald omdat we niet verder onderzoeken hoe we beter kunnen luisteren en elkaar beter kunnen begrijpen.

Kunnen we het brein trainen om niet te associëren? We moeten onderzoeken waar de pijn vandaan komt en hoe het ons beïnvloed in het ‘nu’. Anders beperken wij onszelf en zetten we onszelf tussen vier muren in. We kunnen dan dus niet verder groeien als je hier geen ruimte voor maakt.

“Wat is evolutie waard als dit alleen op materieel gebied gebeurt ?”

Met het brein kunnen we velen wetenschappelijke zaken creëren en oplossen. We kunnen immense gebouwen, bruggen en tunnels bouwen. Toch kunnen we na miljoenen jaren niet het probleem van pijn en lijden oplossen. Dit zegt veel over het denken maar ook de hele mensheid. Er is maar een klein percentage van de hele bevolking nieuwsgierig hoe hier een evolutie in te creëren. Als evolutie alleen in nieuwe technologieën en materiële zaken te vinden zijn dan evolueren we dus eigenlijk niet! Alleen als we onze geestelijke beperkingen zouden onderzoeken en zouden weten op te heffen, is evolutie een feit.

“Onderzoek waar je jouw prioriteiten wil stellen.”

We zouden tijd moeten besteden om dit met zijn allen te onderzoeken. Maar begin vooral bij jezelf. Waar liggen nu jouw beperkingen ? Hoe zwart of wit denk je nu ? Hoe kun je jouw pijn of lijden opheffen ? Zijn deze vragen niet meer waard dan een tijdelijke blijheid wanneer je nieuwe technologie in huis haalt of in je broekzak steekt? Ik oordeel niet dat dit goed of slecht is want materiële evolutie maakt het leven wat aangenamer… Maar ik geef de suggestie om prioriteit te geven aan jou en jouw eigen evolutie.


Dit artikel is geschreven door: Stefan Hogendoorn, mediamiek coach bij Coach-Vision.

“Ik coach mensen op intuïtief en energetisch niveau om zo hun persoonlijke issues te onderzoeken en te herschrijven. Mijn overtuiging is dat alle antwoorden die je in het leven zoekt al in jezelf liggen… ”

Website:www.coach-vision.nl
Facebook:http://www.facebook.com/profile.php?id=100001553301075&v=info

Foto boven: Patrick Hoesly.