Typische eigenschappen voor het sterrenbeeld Leeuw:

Gul en warmhartig
Creatief en enthousiast
Ruimdenkend en hartelijk
Trouw en liefdevol

Maar aan de andere kant…

Pompeus en neerbuigend
Bazig en bemoeiziek
Autoritair en onverdraagzaam

Algemene eigenschappen van het sterrenbeeld Leeuw

De Leeuw is het meest dominante, spontane, creatieve en extroverte teken van de hele dierenriem. Met hun grootse uitstraling en persoonlijkheid, zijn het de vorsten onder mensen, net zoals de leeuw de koning van het dierenrijk is. Ze zijn ambitieus, moedig, dominant, wilskrachtig, positief, onafhankelijk, zelfverzekerd.

Het woordje ‘twijfel’ komt niet voor in hun vocabulaire en ze hebben zichzelf goed onder controle. Het zijn geboren leiders die zich inzetten voor, of juist verzetten tegen, de status-quo. Ze zijn helemaal in hun element wanneer ze leiding geven, waarbij hun persoonlijke aantrekkingskracht en aangeboren hoffelijkheid hun ondergeschikten inspireert om trouw te zijn.

Mensen met als horoscoop Leeuw zijn ongecompliceerd en weten precies wat ze willen. Ze zullen al hun energie, creativiteit en wilskracht inzetten om hun zin te krijgen. Wie een Leeuw als leider heeft, weet waar hij aan toe is. Leeuwen denken en handelen grootser dan anderen normaal gesproken zouden durven. De ambitieusheid van hun plannetjes en idealisme schrikken hun volgelingen soms af, maar hun praktische koppigheid en vermogen om problemen bij de wortel aan te pakken, stelt degenen van hen afhankelijk zijn weer gerust. Als een Leeuw tegenspoed op zijn pad krijgt, gebruikt hij de situatie in zijn voordeel.

Mensen die geboren zijn onder het sterrenbeeld Leeuw zetten hun vermogens over het algemeen in voor het goede, want ze zijn zeer idealistisch, menslievend en goeddoend. Ze hebben een scherpe intelligentie en hebben een filosofisch, soms ook religieus, ingestelde geest. Degenen die godvruchtig zijn, kunnen heel koppig aan hun traditionele geloofsopvattingen en gebruiken vasthouden, maar ze bedoelen het goed.

Hun ondeugden kunnen net zo grandioos zijn als hun deugden, en een Leeuw die erg negatief in is gesteld, is een van de vervelendste mensen die je je maar kunt voorstellen. Ze zijn dan extreem arrogant, trots, hooghartig en opvliegend. Als ze jaloers zijn op hun rivalen, zullen ze er niet voor schromen om ze uit te schakelen met leugens en foefjes. Egocentrisme, graag gevleid willen worden, opschepperigheid, hoogdravendheid, pretentieusheid, grootheidswaanzin, en een intolerante neerbuigendheid naar hun ondergeschikten toe (aan wie ze toch kleine details van hun grootste plannen zullen delegeren) zijn typische negatieve trekjes van het sterrenbeeld Leeuw. En ze deinzen er ook niet voor terug om buitensporig veel te lenen als ze denken dat het nodig is in een bepaalde situatie.

Voeg daar nog een passie voor luxe, een honger naar macht, ongebreidelde seksuele lust en emotionele uitspattingen aan toe, en het resultaat is een karakter waar niemand iets mee te maken wil hebben, zowel in het algemeen als in de liefde. Maar hoogmoed komt voor de val, en hun teugelloze onstuimigheid zal ze snel naar beneden trekken. Gelukkig is een Leeuw maar zelden zo ongedisciplineerd om erg veel toe te geven aan deze ondeugden, en hun neigingen worden meestal gebalanceerd door een aangeboren wijsheid. Degenen onder het Sterrenbeeld Leeuw die er wel last van hebben, hebben meestal ook de benodigde intelligentie om er actief en bewust aan te werken.

Het sterrenbeeld Leeuw op het werk

Op het werk doen mensen van het sterrenbeeld Leeuw het goed in alle beroepen waar ze hogerop kunnen klimmen. Als politici zijn ze niet tevreden tot ze een machtige overheidspositie krijgen. In het zakenleven zijn ze graag voorzitter van hun bestuur, of op z’n minst managers. Het zijn uitstekende organisatoren en toezichthouders, die vaak de fundering leggen voor nieuwe projecten. Ook als ze in meer praktisch gerichte beroepen terechtkomen, zullen ze ernaar streven om de baas te worden. Dat komt dat omdat ze van nature ambitieus zijn, maar ook omdat ze er niet handenarbeid niet prettig vinden. Ze geven liever de leiding en delegeren zulke taken. Als ze artistiek ingesteld zijn, kunnen mensen met als horoscoop Leeuw de sterren van het podium of het witte doek worden (ze gaan liever voor serieuze rollen). Ook kunnen het goede maestro’s worden als musici, waarbij ze zich aangetrokken voelen tot grootste instrumenten of activiteiten, zoals een orgel of een orkest dirigeren. Als schilders vinden ze alles wat groots is leuk. Leeuw-vrouwen zijn ontzettend goede maatschappelijk werkers.

Het sterrenbeeld Leeuw in de liefde

Mensen met als horoscoop Leeuw zijn in relaties open, oprecht en vertrouwen anderen makkelijk. De Leeuw is extravert, spontaan, warmhartig en openhartig. Wanneer ze in de steek worden gelaten door iemand die ze vertrouwden, kunnen ze zich meer dan anderen erg gedesillusioneerd voelen. Ze kunnen mensen vaak niet goed inschatten en houden van vriendjespolitiek; ze hebben overdreven veel vertrouwen in hun volgelingen, waardoor ze uiteindelijk vaak teleurgesteld raken. Ze hebben een sterke sexdrive en voelen zich zo aangetrokken tot het andere geslacht dat het moeilijk voor ze kan zijn om constant te zijn; ze kunnen zo intens seksueel zijn dat ze losbandig worden. Ze kunnen talloze affaires hebben, omdat ze zo van genot en schoonheid houden en daardoor van de ene partner naar de andere gedreven worden. Ze hebben ook vaak de neiging anderen te misleiden. Vaak zal een eventuele scheiding ook hier het gevolg van zijn, al zijn ze wel oprecht en gul naar hun geliefden toe voor zolang hun liefde nog duurt, en ze zullen gehecht blijven aan hun thuis zolang dit ze nog uitkomt. Ze eisen dienstbaarheid, maar kunnen moeilijk anderen dienen.

Meer eigenschappen van het sterrenbeeld Leeuw

Houdt van…

•Speculaties
•Breed leven
•Pracht en praal
•Kinderen
•Toneel

Heeft een hekel aan…

•Dingen veilig doen
•Het gewone, dagelijkse leven
•Bekrompen mensen
•Zuinig zijn
•Gemeenheid

Mogelijke problemen en oplossingen voor het sterrenbeeld Leeuw

Probleem: Boos worden op anderen wanneer dingen niet gaan zoals je dat had verwacht. Dit soort reacties leiden tot veel huwelijksproblemen en ongelukkigheid.
Oplossing: He moet je verwachtingen nooit baseren op datgene wat je denkt te moeten krijgen, maar juist op datgene wat je zelf kan geven of doen voor anderen in je invloedssfeer. Je zult veel gelukkiger zijn en een gelukkiger huwelijk hebben als je dat doet.

Probleem: Soms ben je je eigen ergste vijand, zeker wanneer je zo overduidelijk om aandacht zit te vragen dat je degenen op wie je indruk wilde maken afknappen door je gedrag.
Oplossing: Waar je alvast mee kunt beginnen is om te proberen om niet steeds aandacht te trekken en mensen proberen te imponeren; geef mensen de kans om de echte jij te ontdekken. Besluit voor jezelf waar jij van onder de indruk raakt bij anderen en daarna zul je weten wat je moet doen om een diepe indruk op anderen achter te kunnen laten.

Probleem: Zo’n extreem egoïsme dat je zo’n Leeuw bent die denkt dat niemand ergens zo goed in is als hij en dat de mensen om zich heen klein laat voelen door zich constant met anderen te vergelijken.
Oplossing: Een ontwikkelde Leeuw heeft een gevoel van eigenwaarde en grootsheid, maar dit loopt uit de hand wanneer je ego de overhand krijgt. Je moet dus leren om groots te zijn door op te kijken naar degenen die ‘grootser’ dan jij zijn.
Probleem: Inkomsten verliezen door onverstandig te speculeren, met financiële verwoesting tot gevolg. Ook kun je familieleden of vrienden verliezen door niet genoeg rekening te houden met hun financiële welzijn.
Oplossing: Als je in iets wilt investeren, doe dan eerst grondig onderzoek. Bespreek het daarna met je partner om te kijken hoe ver je je budget kunt strekken voor je ook maar een cent uitgeeft.

Deze eigenschappen-horoscoop over het sterrenbeeld Leeuw werd samengesteld met dank aan Michael van Astrology Online.

Write A Comment