Typische eigenschappen voor het sterrenbeeld Kreeft:

Liefdevol en emotioneel
Fantasierijk en intuïtief
Voorzichtig en geslepen
Meevoelend en beschermend

Maar ook…

Humeurig en veranderlijk
Lichtgeraakt en overemotioneel
Afhankelijk en niet in staat los te laten

Algemene eigenschappen van het sterrenbeeld Kreeft

Mensen die geboren zijn met als horoscoop Kreeft, kunnen soms timide, verlegen en teruggetrokken overkomen, of soms zelfs saai voor mensen die hen niet begrijpen. Maar Kreeften hebben een rijk innerlijk leven en creatieve geest, waardoor het niet verbazend is dat veel beroemdheden Kreeft van horoscoop zijn.

Iemand met als horoscoop Kreeft is van nature ietwat conservatief en huiselijk ingesteld en ziet zijn of haar eigen nestje als een veilige basis. Thuis kan de Kreeft zich lekker terugtrekken en zijn of haar ouderlijke en verzorgende instincten kwijt.

Iemand met als horoscoop Kreeft zal een wat groter gezin dan ook erg aantrekkelijk vinden. En het huis van de Kreeft is ook bijna letterlijk een ‘nestje’, want qua inrichting houden Kreeften meestal van knusse en ietwat aparte of oosterse stijlen, al moeten het huis en de inrichting boven alles comfortabel zijn. Het is dan ook niet bedoeld om bezoekers te imponeren, maar moet vooral een prettige basis zijn voor het gezin.

Maar dat een Kreeft zich thuis op zijn gemak voelt, betekent niet dat een Kreeft niet sociaal kan zijn. Er is een tijd om sociaal te zijn en een tijd om alleen te zijn. Die schijnbare tegenstrijdigheid in hun natuur is juist typisch voor mensen met de horoscoop Kreeft.

Zo op het eerste gezicht kunnen ze indrukwekkend overkomen: onemotioneel, onwrikbaar, koppig, doelgericht, energetisch, sluw, intuïtief, wijs, en met een filosofische diepgang die grenst aan inspiratie. Maar wie de Kreeft beter leert kennen, ziet ook de andere, intiemere kant, die heel meevoelend en vriendelijk is voor andere mensen, zeker voor degenen van wie ze houden.

Mensen met als horoscoop Kreeft hebben een groot inlevingsvermogen. Ze kunnen zich eenvoudig inleven in situaties van anderen omdat ze een grote verbeeldingskracht en een rijk emotioneel leven hebben. Maar de keerzijde is dat ze soms juist weer iets te verbeeldingsvol kunnen zijn en dan neigen ze naar dagdromerij, waarbij ze soms hun leven proberen om te smeden om aan een of ander romantisch ideaal te voldoen.

Kreeften zijn dol op kunst, literatuur en toneel, maar ook een goede film spreekt de Kreeft erg aan, waarbij ze helemaal op kunnen gaan en zich inleven in de actie en gevoelens van de personages. Om die reden vinden ze het vaak ook leuk om zelf te schrijven of toneel te spelen. Dankzij hun scherpe ogen en tong en gave voor mimiek kunnen ze hier zelfs erg succesvol in zijn, al moeten ze wel uitkijken niet té ver door te gaan in hun emoties en niet te overdrijven.

Mensen met als horoscoop Kreeft komen vaak heel nuchter over, maar vaak hebben ze juist een buitengewone interesse voor occulte en staan ze erg open voor paranormale invloeden.

In de Kreeft woedt altijd een soort innerlijke strijd: aan de ene kant hebben ze de behoefte om zich uit te drukken, maar aan de andere kant zijn ze heel terughoudend en willen ze zich het liefst terugtrekken. Een Kreeft die hier balans in kan vinden, kan bergen verzetten en anderen enorm inspireren, zeker jonge mensen.

Het sterrenbeeld Kreeft in relaties

De Kreeft is een echt een gevalletje ruwe bolster blanke pit, een interessante mengeling van stoerheid en zachtheid, en bovendien zijn ze super romantisch. Soms neigen ze zelfs naar sentimentaliteit, maar gelukkig zijn ze in een langdurige relatie qua emoties juist heel standvastig. Een Kreeft moet voor zichzelf alleen wel uitkijken om zich niet mee te laten slepen door sensuele prikkels en vreemd te gaan. Toch ziet een Kreeft zichzelf als beschermer van het gezin en zullen zijn partner en kinderen altijd voorop blijven staan.

Een Kreeft houdt van zijn partner met heel zijn hart en geeft enorm veel zonder daar iets voor terug te vragen. Sterker nog: een belangrijke les voor de Kreeft is om juist gracieus te leren ontvangen. Soms worden ze helaas iets te makkelijk beïnvloed door degenen van wie ze houden en die ze bewonderen, waarbij ze worden overweldigd door de emotie van het moment, dus het is belangrijk voor ze om dicht bij hun kern te blijven.

Qua vriendschap zijn mensen met als horoscoop Kreeft loyale vrienden. Maar soms slaat hun trouw voor bestaande vrienden door naar kliekjesgedrag, waarbij ze de neiging hebben nieuwkomers of buitenstaanders buiten te sluiten en kil te behandelen om zo hun bestaande relaties te beschermen of versterken.

Iemand met als horoscoop Kreeft heeft een goed geheugen, zeker voor emotioneel beladen gebeurtenissen, want die kan een Kreeft zich zelfs nog na jaren in kleurrijke details herinneren. Als ze bijvoorbeeld iemand ontmoeten voor wie ze een onbeantwoorde liefde voelden, dan zullen die gevoelens makkelijk weer helemaal naar boven komen, zelfs als ze dachten dat ze er overheen waren.

De mindere kanten van het sterrenbeeld Kreeft

Net als iedereen heeft ook de Kreeft een flink aantal onhebbelijkheden. Kreeften zijn vaak rommelig, chagrijning, sluw en humeurig, en bovendien hebben ze de neiging om te zwelgen in zelfmedelijden (meestal omdat ze een minderwaardigheidscomplex hebben).

Ze blijven lang tobben over (veelal ingebeelde) beledigingen, maar ze zijn ook juist snel gevleid. Ze zijn soms tactloos en moeilijk in de omgang, maar omdat ze meestal ook erg ambitieus zijn, zullen ze proberen een wit voetje te halen bij mensen door mee te waaien met populaire meningen, opvattingen en (mode)stijlen. Als gevolg daarvan veranderen ze vaak van mening, opvattingen en zelfs beroep, en zijn ze niet altijd erg stabiel. Ze raken makkelijk ontaard en omdat het zulke overtuigende romantiseerders en inlevers zijn, zijn het succesvolle oplichters.

Het sterrenbeeld Kreeft op het werk

Dankzij hun talenten zijn mensen van het sterrenbeeld Kreeft geschikt voor enorm veel verschillende soorten beroepen. Als ze geïnteresseerd zijn in wat mensen denken en goed kunnen oordelen over wat er tegen hen gezegd wordt, dan kunnen het goede journalisten, schrijvers of politici worden. Maar in dat laatste geval blijven ze liever op de achtergrond dan dat ze prominente machtsposities verwerven. En ze kunnen ook makkelijk van partij switchen. Door hun zorgzame natuur en inlevingsvermogen kunnen ze ook uitstekend aan de slag als bijvoorbeeld verpleger of jeugdwerker.

En door hun voorliefde voor comfort en prettige levensomstandigheden zijn Kreeften ook goede chefs of inrichters. Veel mensen met Kreeft als horoscoop hebben een zakenknobbel en kunnen erg succesvol zijn als topman in het bedrijfsleven of als zelfstandige. Ze hebben namelijk een goede neus voor de waarde van dingen, kunnen goed organiseren en zijn erg creatief en origineel.

Nog meer eigenschappen van het sterrenbeeld Kreeft

Het sterrenbeeld Kreeft houdt van…

•Hobby’s
•Romantiek
•Kinderen
•Het gezin
•Feestjes

Het sterrenbeeld Kreeft haat…

•Bezwarende situaties
•Mislukkingen
•Tegenstand
•Rondgecommandeerd worden
•Advies (goed of slecht)

Mogelijke problemen en hun oplossingen voor het sterrenbeeld Kreeft

Probleem: Je bent overgevoelig en ietwat klitterig, waardoor je denkbeeldige grieven en kleineringen koestert. Dit kan vervelende situaties opleveren voor je partner.
Oplossing: Wees niet te behoeftig of afhankelijk, want dit stoot de mensen van wie je zoveel houdt juist af. Werk aan je zelfvertrouwen en blijf dicht bij je eigen kern.

Probleem: Een minderwaardigheidscomplex slaat door in een gewoonte om zo egocentrisch te zijn, dat je soms niet eens opmerkt wat anderen aan het doen zijn en bereiken in hun leven. Je voelt je hierdoor buitengesloten en jaloers als een familielid of vriend(in) succesvoller is in zijn of haar leven dan jij.
Oplossing: Je kunt meer moeite doen om dit in jezelf te veranderen door jezelf te dwingen om je te verheugen om hun geluk. Als je dit doet, zul je merken dat het uiteindelijk een gewoonte worden, en zullen zowel jij als zij gelukkiger zijn door deze verandering.

Probleem: Je verzet tegen autoriteit en afkeer om rondgecommandeerd te worden, kan serieuze gevolgen krijgen omdat je hierdoor het risico loopt eerder ontslagen te worden en dus minder te verdienen voor jezelf en/of je gezin.
Oplossing: Hou je oren open en probeer erachter te komen hoe mensen die al langer binnen het bedrijf werken met de baas of collega’s omgaan. Doe hem of haar na of kies er simpelweg voor dat je gewoon je mond zult houden en bevelen zult opvolgen en je zult zien dat alle betrokken partijen tevreden over je zullen zijn.

Probleem: Je stelt dingen tot het laatste moment uit, met alle gevolgen van dien voor je studie, werk of liefdesleven. Vervelende dingen worden alleen maar nog vervelender als je ze uitstelt.
Oplossing: Zorg ervoor dat het prioriteit nummer één wordt om dingen direct te doen. Als je je niet steeds zorgen over dingen hoeft te maken, zul je het veel leuker vinden om met vrienden te zijn en je zult ook merken dat het leven dan een stuk soepeler verloopt.

Deze eigenschappen-horoscoop over het sterrenbeeld Kreeft werd samengesteld met dank aan Michael van Astrology Online.

Comments are closed.