Foto medium: Camille Richez.

De behoefte aan een medium

Of we het nu leuk vinden of niet, vroeg of laat zullen we allemaal sterven. Wanneer onze geliefden eerder sterven dan wij, brengt dat een ondraaglijk gemis en pijnlijk gevoel van gescheidenheid met zich mee.

De dood is een heel werkelijk en essentieel onderdeel van ons leven. Overal om ons heen ontstaan er nieuwe en vergaan er oude dingen – mensen, dieren, zelfs sterrenstelsels… De dood is alomwezig.

Dit kan een beetje deprimerend overkomen, maar het is om duidelijk te maken dat de dood eigenlijk een heel normaal en natuurlijk onderdeel van ons leven is. Niet de dood zelf, maar onze perceptie en ervaring van de dood zorgt voor dat negatieve gevoel.

Maar de levenskracht, de ziel, leeft ook na de dood voort. Na het sterven verhuist deze levenskracht naar een nieuw lichaam, of verblijft enige tijd in het astrale rijk om daar lessen te leren, over achtergeblevenen te waken en te wachten op een nieuwe incarnatie.

Mensen die met deze zielen communiceren, worden mediums genoemd. Sommigen hebben deze gaven van nature, of althans, zo lijkt het. Hun gaven manifesteren zich al op jonge leeftijd en ze hoeven er geen moeite voor te doen om deze te ontwikkelen.

In werkelijkheid zijn deze gaven het gevolg van hun handelingen in hun vorige levens. Alle spirituele ontwikkeling die je maakt, gaat namelijk niet verloren. De ziel kan deze spirituele kennis meenemen naar het volgende leven.

Een medium is in dat opzicht dus niet zo bijzonder. Mediumschap is een gave die ook jij kunt ontwikkelen, als je dat wilt.

Je hoeft dus geen ouijabord te hebben of spoken te zien of andere enge dingen die je van films gewend bent.

Wat heb je nodig om medium te worden?

Je hebt maar drie dingen nodig om andere zielen te communiceren:

  • een open geest
  • een open hart
  • de intentie om een connectie te maken

Met deze geleide meditatie kun je je verbinden met de eenheid die ons allemaal verbindt. In het Sanskriet wordt dit de paramatma genoemd, de Superziel, een deelaspect van God dat zich bevindt in ieders hart en en in elk atoom, en dat ons allemaal verbindt.

Wat moet je doen om zelf een medium te worden?

Je intentie is essentieel. Je moet diep in je hart het verlangen hebben om een verbinding te maken en open te staan voor iemand die is overleden. Wees niet bang, want je verbindt je met iemand in harmonie. Je intentie is goed. Misschien kun je de andere ziel zelfs helpen omdat zij nog een boodschap wil doorgeven voor zij naar het volgende lichaam overgaat.

Medium: een geleide meditatie

Zoek een rustig plekje op waar je je gemakkelijk en veilig voelt. Ga zitten op een comfortabele manier, maar houd je rug recht en je ogen ontspannen gesloten.

Mediteer. Richt je op je ademhaling en tel van 1 tot 10 en daarna weer terug van 10 tot 1 of herhaal een mantra, bijvoorbeeld de maha-mantra.

Voel jezelf ontspannen en meer aanwezig worden in het nu.

Focus je op je hart. Voel het kloppen.

Voel de liefde in je hart voor de schepping. Voel de compassie die je hebt voor alle lijdende levende wezens. Voel de paramatma, de superziel, in je hart en vraag of je je mag verbinden met de ander.

Visualiseer nu hoe het licht van je ziel opgloeit in je hart en vol warmte straalt, voorbij de kamer, door het plafond en in de lucht.

Zie het licht in je geestesoog voorbij de wolken gaan en naar de sterren reizen.

Zie hoe je innerlijke licht het hele universum doorreist als een oneindige zon die het hele universum verlicht.

Zie nu hetzelfde licht naar jou terugschijnen, een licht dat van de ander, in een ander deel van het universum, naar jou terugschijnt.

De andere ziel heeft je boodschap aangevoeld en wil nu terug communiceren. Hoor haar hartslag. Je bent nu verbonden.

Welke emoties komen in je op?

Welke boodschap is er voor jou?

Ontspan nu en luister met heel je hart.

Voel je dat je klaar bent, open dan langzaam je ogen en breng jezelf terug naar aarde. Grond jezelf door je op je voeten te richten. Stamp even met je voeten of wiebel wat met je tenen.

Schrijf op wat je hebt meegemaakt zodat je later niets vergeet.

Medium: Wees open en leeg

Is er niks gebeurd? Geen probleem! Een van de grootste blokkades op weg naar het medium-zijn is je verwachting.

Zowel goede als slechte verwachtingen creëeren blokkades in onze geesten en blokkeren de doorstroming en verbinding.

Je verwachting om een diepgaande ervaring mee te maken (of deze opnieuw mee te maken als je deze al hebt gehad), zal je blokkeren, wat leidt tot teleurstelling. Of misschien heb je de eerste keer juist niks ervaren en denk je daarom dat het de volgende keer ook op niks zal uitlopen.

Dus of er nu wel of niets is gebeurd tijdens de oefening, wees gewoon open en leeg.

Het mooie van deze ervaring als medium, is dat je nu een wereld van eenheid binnengaat. Je voelt de verbondenheid met andere zielen.

Ook is het een geruststelling, want je zult steeds meer beseffen dat de dood geen einde is, maar een nieuw begin. In de kringloop van het leven is er alleen verandering.

Write A Comment